Om

Sendt Norge er en videreføring av DAWN Norge sitt arbeid gjennom 20 år. Med Øivind Augland som leder har DAWN stimulert til menighetsplanting i Norge, og har de siste årene også utvidet sitt virkeområde utenfor Norges grenser. Dette arbeidet har vokst, og styret har sett det tjenlig å omorganisere arbeidet. M4 er nå dermed blitt en egen virksomhet, og Sendt Norge blir vårt hovedanliggende i årene fremover.

Sendt Norge er en fokusert felles visjon:
Sendt Norge skal bidra til planting av 400 livskraftige menigheter innen 2025