• Du kan kun se "SENDT NORGE RAPPORT 2016" hvis du er skrevet på vår nyhets gratis nyhetsliste.[/ms-note] Last ned rapporten i PDF. Innledning SENDT NORGE-undersøkelsen 2016 er den fjerde i rekken, de foregående ble gjennomført i 1995; 2005 og 2010. Tidligere har vi undersøkt antall menigheter i Norge, og hvor mange som er aktive der. Årets undersøkelse gir en oversikt over menighetsplanting i Norge de siste 15 årene. Samtidig har vi ønsket å kartlegge hva det er som gjør at menighetsplantinger skjer, hva som skal til for å lykkes, og hvor utfordringene er størst. SENDT konferansen i Oslo mars 2014 samlet de fleste norske kristne kirkesamfunn og organisasjoner. Fra de deltakende sammenhenger der, har vi valgt ut i overkant av

    Nov 15,
  • Høstens Herre har kalt oss sammen i Oslo, 27. – 29. mars 2014, som representanter for ulike kristne organisasjoner og kirker, til SENDT2014, DAWN Norges kirkeplantingskonferanse.

    Mar 29,
  • Øivind Augland, daglig leder for DAWN Norge, initiativtaker til konferansen. Augland plantet Hånes Frikirke i Kristiansand på midten av 90-tallet og er i dag pastor i en prosentstilling der. Han er også en av initiativtakerene til M4 - prosessen. Et verktøy som brukes av menighetsplatere og kirkebevegelser i Norge og hele Europa. Han er en ettertraktet coach og underviser.

    Mar 18,
1 2 3 16