Good to great churchplanting!

Good to great churchplanting! – Det er overskriften på artikkelen som ligger til grunnlag for Dietrich Schindlerundervisning på DAWN Forum 2011. Hvordan plante menigheter som ikke stopper med den ene, men multipliserer seg videre. Schindler leder menighetsplantingsbevegelsen innen Det Tyske Misjonsforbund. De planter idag 1 menighet i måneden i Tyskland. i Artikkelen kan du lese om deres erfaringer og deres refleksjon om hvordan en kan skape en menighetsplantende bevegelse. Les undervisningsnotat og pp nedenfor.

 

mai 11, 2013