Nasjonal konferanse for menighetsplanting torsdag 27.03.2014 til lørdag 29.03.2014.

DAWN Norge har de siste årene arrangert DAWN Forum. I januar 2013 var 200 ledere og menighetsplantere samlet på DAWN Forum. DAWN styret opplever at tiden igjen er inne for å lage en større nasjonal konferanse med fokus på menighetsplanting og evangelisering. Forrige nasjonale konferanse ble avholdt i Oslo 2006.

[separator type=”type4″][/separator]

[title type=”h3″]Målet med konferansen er:[/title]
[list type=”type2″][li]Gi større momentum for de ulike kirkesamfunn, organisasjoner og nettverk til å nå ut til nye mennesker og plante nye fellesskap. [/li]
[li]Gi hjelp til å forstå de ulike kulturer vi møter i planting av nye fellesskap i Norge. [/li]
[li]Gi erfaringsoverføring fra de som lever i menighetsplanting til en ung generasjon som er representert på konferansen.[/li]
[/list]

SENDT for noe større er en del av en større mobiliseringsplan for planting av nye menigheter og fellesskap i Norge. Det legges opp til mange oppfølgingsaktiviteter i etterkant av konferansen. Det kan skje både innad og på tvers av kirkesamfunn, organisasjoner og nettverk, samt på regionalt nivå.

[separator type=”type4″][/separator]

[title type=”h3″]Konferansen arrangeres av DAWN Norge i samarbeid med:[/title]

samlet logoer film v04
Klikk på knappen og du vil komme inn på vår påmeldingsside.
[custom_button style=”btn_big_colored” href=”https://www.checkin.no/event/10609/sendt-for-noe-stoerre-2014″]Klikk her for å komme inn på vår påmeldingsside.[/custom_button]

mai 06, 2013