Nyheter fra M4

M4 er et prosessverktøy for menighetsplantingsteam som går over to år.

5 team avsluttet sin prosess i Oslo i april

Fra november 2013 til april 2015 har fem menighetsplantingsteam fulgt M4-prosessen i Oslo. Teamene representerer Baptistsamfunnet, Frelsesarmeen, Misjonsforbundet, NMS og Kristent Fellesskap. Og selv om helgesamlingene har funnet sted i Oslo planter teamene menigheter i Balsfjord, Oslo, Follo og Bergen.

2 parallelle sesjoner i Kristiansand i september

M4-prosessen Sør I, med sine 12 team, avslutter i september med siste helgesamling, mens M4-prosessen Sør II, med sine 6 team, har kommet til sin andre  helgesamling. Å arrangere disse helgesamlingene på samme sted gir spennende synergier. Totalt sett er det ca 110 personer som blir trent i disse to prosessene. I september kommer det også ca 60 personer fra mange land i Europa for å se og lære hvordan man kan kjøre M4-prosesser.

Ny M4-prosess starter januar 2016

Det har lenge vært planlagt oppstart av en ny M4 prosess i Oslo fra januar 2016. Nå begynner det å bli klart hvilke menighetsplantingsteam som skal være med i denne. Det er fortsatt mulig melde interesse for deltagelse her.

Menighetsplantingens ABC

Dette står for

A -avklaringssamtale. Potensielle menighetsplantere går igjennom en prosess hvor de først gjør en egenevaluering basert på temaene kall, karakter og kompetanse. Deretter kommer han/ hun på en tre timer lang strukturert samtale om denne evalueringen. Samtalen er ledet av personer som har blitt trent i å føre en slik samtale. Etter samtalen skrives det en rapport som gås igjennom med den potensielle menighetsplanteren og en representant fra sammenhengen som han / hun skal plante i / ut fra.

B- basistrening. M4 er et slikt treningsverktøy, men det finnes også andre. Det viktige er at menighetsplanter og teamet blir trent og får jobbet gjennom viktige prosesser de første årene.

C- coaching. Dette er kanskje den viktigste delen for å se at nye planter lykkes. Å ha en person som følger opp og holder ansvarlig. Det har blitt utviklet en coachingmanual i M4-nettverket. Denne er nå tilgjengelig på norsk.

 

 

jun 26, 2015