Nytt

om menighetsplanting

 • Du kan kun se "SENDT NORGE RAPPORT 2016" hvis du er skrevet på vår nyhets gratis nyhetsliste.[/ms-note] Last ned rapporten i PDF. Innledning SENDT NORGE-undersøkelsen 2016 er den fjerde i rekken, de foregående ble gjennomført i 1995; 2005 og 2010. Tidligere har vi undersøkt antall menigheter i Norge, og hvor mange som er aktive der. Årets undersøkelse gir en oversikt over menighetsplanting i Norge de siste 15 årene. Samtidig har vi ønsket å kartlegge hva det er som gjør at menighetsplantinger skjer, hva som skal til for å lykkes, og hvor utfordringene er størst. SENDT konferansen i Oslo mars 2014 samlet de fleste norske kristne kirkesamfunn og organisasjoner. Fra de deltakende sammenhenger der, har vi valgt ut i overkant av

 • Sendt Norge er en fokusert felles visjon, med det formål å bidra  planting av 400 livskraftige menigheter innen 2025. 

 • Fem menighetsplantingsteam har fulgt M4-prosessen i Oslo november 2013 og avsluttet i april 2015. Teamene representerer Baptistsamfunnet, Frelsesarmeen, Misjonsforbundet, NMS og Kristent Fellesskap.

  I september avslutter M4-SØR sesjon I med sine 12 team sin toårige prosess mens M4-SØR sesjon II, med sine 6 team, har kommet til sin andre  helgesamling.

  Det har lenge vært planlagt oppstart av en ny M4 prosess i Oslo fra januar 2016. Nå begynner det å bli klart hvilke menighetsplantingsteam som skal være med i denne. Det er fortsatt mulig melde interesse for deltagelse

 • DAWN Norge har de siste par årene jobbet med å få verktøyet assessment av menighetsplantere oversatt og tilpasset til norsk.

  Fra 1.september blir selvevalueringen som er grunnlaget for avklaringssamtalen gjort tilgjengelig på nett.

 • Misjonsforbundet, Frelsesarmeen, Frikriken, Pinsebevegelsen, NLM, Normisjon, Kristent Fellesskap og Baptistsamfunnet står sammen med DAWN Norge om en ny M4-prosess i Oslo.

  M4 er et treningsverktøy for dem som er i ferd med å starte opp et nytt fellesskap /menighet.

  Det er en prosess som går over 2 år og tar opp de fleste områder som er viktig å arbeide med fra det tidspunkt en går med en drøm om et nytt fellesskap til drømmen er virkeliggjort.

1 2 3 25