Nytt

om menighetsplanting

  • 10.-17.april holdes det dagsseminarer og kveldsmøter i hele landet som ledd i oppfølgingen av fjorårets store konferanse. Alan Platt fra Sør-Afrika deltar på alle samlinger og møter i alle byene. Platt var hovedtaler på SENDT og forkynnelsen var både inspirerende og utfordrende.

    Alan Platt har en visjon om menigheter som berører byene og samfunnet på mange ulike nivåer. Drømmen er å se at alle tar evangeliet ut til sin arbeidsplass, sitt nabolag og til sine venner.

  • I april arrangeres det regionale samlinger med oppfølging av SENDT-konferansen 2014. Lokale innbydere står sammen om disse samlingene og vil dele historier fra de ulike stedene. Alan Platt fra Sør-Afrika, som var en av hovedtalerne under SENDT, kommer til alle byene. Les mer om hva som skjer i din region ved å klikke på stedsnavnene under. Tromsø: 10.-11.april. Frimisjonen. I Nord-Norge blir det en større samling enn i de andre regionene, med møter og seminarer over to dager. [custom_button style="btn_big_colored" href="https://www.checkin.no/event/11439/sendt-nord-norge-2015"]Påmelding NORD[/custom_button]   Trondheim: 12.-13.april. Betel Bergen: 14.april. Betlehem Kristiansand: 15.april. Hånes frikirke Sandnes: 16.april. Klippen Oslo: 17.april. Misjonssalen   [custom_button style="btn_big_colored" href="https://www.checkin.no/event/11438/sendt-tr-heim-bergen-kr-sand-sandnes-oslo"]Påmelding Regional[/custom_button] Alle steder er det dagsseminar som krever påmelding. I Trondheim, Bergen, Kristiansand og Sandnes er det også

  • Fredag 17. april 2015 inviterer DAWN til et dagsseminar med fokus på oppfølging av SENDT for noe større i Oslo. Alan Platt, som var hovedtaler på SENDT konferansen i 2014 kommer.

    Tid: fredag 17.april
    Sted: Misjonssalen, Tullins gate 4, Oslo

  • Fredag 10.april og lørdag 11.april 2015 blir det arrangert en SENDT-konferanse i Nord-Norge. Menighetsplantere og ledere fra mange ulike kirkesamfunn står sammen om å lage en SENDT konferanse for Nordland, Troms og Finnmark. Tid: Fredag 10.april kl. 1700 – til lørdag 11.april kl. 1600. Sted: Frimisjonen, Tromsø. [custom_button style="btn_big_colored" href="https://www.checkin.no/event/11439/sendt-nord-norge-2015"]PÅMELDING[/custom_button]