Online verktøy for avklaringssamtalen

DAWN Norge har de siste par årene jobbet med å få verktøyet assessment av menighetsplantere oversatt og tilpasset til norsk. Våren og høsten 2014 har flere menighetsplantere vært igjennom det som på norsk har blitt kalt avklaringssamtalen og flere har blitt trent i å holde avklaringssamtaler.

Fra 1.september blir selvevalueringen som er grunnlaget for avklaringssamtalen gjort tilgjengelig på nett, og det har blitt gjort avtaler med flere potensielle menighetsplantere om avklaringssamtaler 9.-10.oktober og 13.november.

En ressusrsgruppe bestående av Øivind Augland, Øystein Gjerme og Torben Joswig har jobbet og utarbeidet dette materiellet til norske forhold. De er også trent i å foreta avklaringssamtaler og flere andre fra flere kirkesamfunn, nettverk og organisasjoner har nå blitt koblet på for å bli trent i å foreta avklaringssamtalene. På denne måten kan vi betjene hverandre på tvers av kirketilhørighet.

jun 26, 2015