Hva er M4?

[svideo float=”left” w=”940px” h=”400px” videoid=”34834921″ service=”vimeo”][/svideo]

M4 er utviklet som et prosessverktøy der vi ønsker å ansvarliggjøre til handling. Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige for alle som starter et nytt fellesskap. Har dere en drøm om å starte noe nytt, kan M4 gi hjelp til å realisere drømmen. M4 er bygd opp rundt misjonsbefalingen

«Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Ut fra misjonsbefalingen har vi tydeliggjort fire fokusområder. Vi har beskrevet disse områdene med fire engelske nøkkelord på bokstaven M.

[title type=”h4″]MASTER: «Meg er gitt all makt i Himmel og på jord.
[/title]

[title type=”h4″]MISSION: Gå derfor ut
[/title]

[title type=”h4″]MULTIPLICATION: og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere.
[/title]

[title type=”h4″]MOVEMENT: Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»[/title]

[highlighter type=”light”][/highlighter]