sendt læringsfelleskap

Hvert år møtes de nasjonale teamene fra de ulike sammenhengene til fellesskap, inspirasjon og retning for planting videre i de ulike sammenhengen. Dette er ikke en åpen samling, men de ulikesammenhengene inviterer deltakere til sitt team.  

perspektiv

Prinsippbasert læring

Relasjoner

Nasjonale lederteam

De nasjonale lederteamene for menighetsplanting deltar i Læringsfellesskapet, og har helt klart flere arbeidsoppgaver enn de vi berører i våre felles samlinger. Vi drister oss likevel til å presentere noen forslag til prioriterte satsninger for de ulike ​nasjonale lederteamene.

Rekruttering

Riktig trening​

Lærlingeplasser og læringsnettverk

Regional støtte og faddermenigheter

lokale team

Det som skjer på lokalt plan er under ledelse av de respektive samfunn. Vi tar likevel også her med en anbefaling:

Forberedelse av leder og team

1

Forståelse av faser​

2

Fokus på nye mennesker

3

Frimodighet

4

bøker

Her er et utvalg av bøker vi kan anbefaleom du ønsker å lese deg opp på menighetsplanting eller tema som er viktig iplanting.

Tusen hjem

Øystein Gjerme

Småfellesskap

Tonje Haugeto Stand

Bedre sammen

Jim Tomberlin og Warren Bird

Heltemaker

Dave Ferguson og Warren Bird

Menighetsplanting

Tom Nebel og Steve Pike

Exponentiell

Dave og Jon Ferguson

A public missiology

Gregg Okesson

undersøkelser

Hvert 5. år siden 1995 har DAWN/SendtNorge gjennomført en undersøkelse om menighetsplanting i Norge. Dette for å gi et blide av status for planting av mye menigheter og kristne fellesskap.

Sendt rapport 2016

Sendt rapport 2021

Ressurser fra Sendtsamlinger

Her finner du opptak fra konferanser og samlinger i regi av Sendt Norge.

trening i menighetsplanting

Det finnes ulike arenaer for trening av de som skal plante menighet. I Norge er disse de vi i Sendt-nettverket bruker. Ta kontakt med den som er ansvarlig for planting i din sammenheng for å høre hva du kan få hjelp til. Dersom du ikke er tilknyttet noen sammenheng kan du kontakte oss i Sendt Norge eller direkte til en av sammenhengene for tips.

M4 er et verktøy for å trene potensiellemenighetsplantere og team. For mer info sjekk ut M4 Norges nettsider.

artikler

Les hva Sendt Norge har å si om diverse temaer innen menighetsplanting.

Ingen artikler enda. Kom tilbake snart!
No items found.