Subscribe to our
​e-newsletter

Sendt Norge er en
​fokusert felles visjon:

​SENDT NORGE SKAL BIDRA TIL PLANTING
​AV 400 LIVSKRAFTIGE MENIGHETER
​INNEN 2025​​

Tre satsingsområder

1. Sendt lærings-fellesskap

2. Nasjonale lederteam for menighets-planting

3. Lokale team